Vad innebär ECO Trim?

ECO Trim är en optimering av motorn under aspekten att sänka din bränsleförbrukning. ECO Trim går att utföra på nästan alla motorfordon, förkortningen ECO kommer från engelska ordet ECONOMIC = ekonomi. Bakom detta ligger minskad förbrukning och inte minst minskade utsläpp.

Varför slösa med dina pengar i onödan? Spara med ditt fordon oavsett personbil, lastbil eller båt upp till 25% bränsle och samtidigt öka i vridmoment och prestanda. Med ett ECO Trim motverkar du hög bränsleförbrukning som i sin tur resulterar i ökade utgifter.