Villkor

Allmänt:

T.M. Chiptuning AB reserverar sig för eventuella tryckfel och att varor förändrats eller utgått p.g.a. omständigheter som T.M. Chiptuning AB ej kunnat påverka.

Köpvillkor:

Varje T.M. Chiptuning AB återförsäljare är ett separat företag som kunden ingår avtal med, i detta avtal och representerar det bolag du besöker för optimering.

Det företag som är officiell återförsäljare och där du genomför din optimering är din juridiska motpart. 

Priser:

Samtliga priser är cirkapriser vilket innebär att vi reserverar oss för valutakurser, felaktigheter och förbehåller oss rätten att ändra specifikationer och priser utan föregående avisering.

Samtliga priser inkluderar 25% moms. Frakt och/eller postförskottsavgift tillkommer.

Alla delar på hemsidan är prissatta utan installation, endast mjukvara/mappning är installation inkluderad i priset.

Betalning sker på något av följande sätt:

Kontant på plats hos oss, Swish, Kort, Paypal & Faktura.

Betalningsvillkor

Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 45:-. Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. 

Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%,

dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

Leverans:

Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Varan skickas normalt inom ett par dagar efter beställning inkommit eller bekräftats.

Undantag gäller för specialprodukter. Restnoterade varor levereras så snart de finns tillgängliga i lager. De levererade varorna förblir säljarens egendom tills varorna är till fullo betalda.

För att ta reda på om delen Du vill beställa finns i lager eller leverans tiden, rekommenderar vi Dig att kontakta oss per E-post eller telefon.

Retur:

Innan retur sker skall köparen kontakta T.M. Chiptuning AB för godkännande.

Inga allmänna återköp gäller. Använd vara eller varor som specialbeställts och som ej lagerförs av T.M. Chiptuning AB återköps ej och omfattas inte heller av ångerrätt.

Eventuella returfrakter och montering/-demonteringskostnader skall bekostas av köparen. För ej utlösta varor debiteras kunden hanteringskostnad med 50% (1/2-del av priset) av delens pris samt kostnader för frakten.

Ångerrätt:

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara säljaren har skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). 

Ångerrätt gäller inte företag, samt endast om varan är i oförändrat skick.

Detta innebär att produkten skall kunna säljas i samma skick till nästkommande kund. Eventuell plombering ska vara intakt. Du står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt.

För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med säljaren innan du skickar tillbaka varor.

Vid åberopande av ångerrätt:

 • Meddela säljaren inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.
 • Returnera varan med original kartong och det avsedda inneremballage snarast efter att du meddelat säljaren om att avtalet frånträds och följ säljarens övriga villkor gällande retur.
 • Återbetalning sker inom 30 dagar från det att varan mottagits av T.M. Chiptuning AB.
 • Varan ska vara komplett och hel i original förpackning med tillhörande emballage. 

Säljaren förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett, alternativt om produkten har konstaterats defekt.

T.M. Chiptuning AB löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

Om varan är specialbeställd till dig eller anpassad efter dina önskemål utfaller en returavgift baserad på varans typ.

Ångerrätt gäller ej:

 • Plomberad vara som har brutits
 • Specialbeställd/anpassad vara efter kunds önskemål
 • Vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas
 • Vara som plockats isär eller där yttre åverkan gjorts
 • Vara som har monterats
 • Bränsle- & elektriska vara

Ej avbokade verkstads tider:

Debiteras med 1500:- ink moms per uteblivet arbete.

Eventuell kostnad för retur av varor kan tillkomma, se regler runt retur under ”Retur” ovan.

Avbokning kostnadsfritt sker senast 48 timmar innan bokad tid.

Lånebil:

T.M. Chiptuning AB har lånebil som går att boka vid bokning av arbete hos T.M. Chiptuning AB.

Kostnad 349:-/per dag, bilen återlämnas med full tank. 

Eventuella parkeringsböter och trängselskatter debiteras kund.

Vid skada utgår självrisk 7500:- (ink moms) och administrationsavgift på 3500:- (ink moms).

Vid glasskada är självrisken 2000:- (ink moms)

Garanti:

Garantier gäller enligt svensk lag.

Garanti gäller ej på produkter som använts i träning/tävling om inte felet kan påvisas vara produktfel.

Garanti gäller inte när en produkt är installerad på ett felaktigt sätt.

Garanti är begränsad till vår ursprungsköpare.

Garanti på delar, mjukvara och andra produkter är inte möjliga att förflytta mellan olika ägare utan gäller enbart vår ursprungskund.

Produktansvar:

T.M. Chiptuning AB ansvarar ej för skada som levererade varor orsakat på person, annan egendom eller indirekt såsom produktionsbortfall mm.

T.M. Chiptuning AB svarar för fel som föreligger på produkten redan vid leveransen eller som uppkommer på produkten under garantitiden.

T.M. Chiptuning AB lämnar tre års garanti på programmering och montering som utförts av T.M. Chiptuning AB.

 • En kopia eller annat inköpsbevis krävs.
 • Ansvaret för T.M. Chiptuning AB begränsas till reparation eller utbyte av produkten efter eget godtycke.
 • Om en produkt repareras eller byts ut förlängs ej garantin.

T.M. Chiptuning AB ansvarar inte för fel om T.M. Chiptuning AB kan göra sannolikt att felet beror på:

 • Att köparen monterat produkten på felaktigt sätt.
 • Att produkten byggts om eller ändrats.
 • Att produkten inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen.
 • Att produkten utsatts för olyckshändelse eller annan yttre påverkan.

T.M. Chiptuning AB har rätt att kontrollera produkten innan utbyte sker. Defekta produkter utbytes mot motsvarande, köpeskillingen återbetalas normalt inte.

Eventuella returfrakter skall bekostas av köparen.

Reklamation:

Om köparen vill påtala fel skall T.M. Chiptuning AB underrättas om detta inom skälig tid, max 14 dagar efter det att felet upptäckts.

T.M. Chiptuning AB bestämmer den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel på produkten. 

Avhjälpande skall ske inom skälig tid från reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. 

Vid bestämmandet av vad som är skälig tid skall hänsyn bland annat tas till köparens behov av bilen, felets art och omfattning,

svårigheter att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt bilen till T.M. Chiptuning AB förfogande.

Konsument har under de i konsumentköplagen angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada. 

T.M. Chiptuning AB friskriver sig från ansvar för det fall att T.M. Chiptuning AB bruks-, monterings- och justeringsanvisningar inte har följts.

Om köparen är näringsidkare eller om köparen inte har köpt produkten huvudsakligen för eget bruk gäller följande:

 • T.M. Chiptuning AB svarar endast för utbyte eller reparation av produkten.
 • T.M. Chiptuning AB svarar inte för rese- och transportkostnader i samband med att fel uppstått på produkten.
 • T.M. Chiptuning AB friskriver sig från allt ansvar om inte T.M. Chiptuning AB bruks-, monterings- och justeringsanvisningar följts.
 • T.M. Chiptuning AB svarar inte under något förhållande för indirekt förlust, såsom utebliven vinst eller liknande.
 • T.M. Chiptuning AB svarar inte för skador orsakade på annat än den av T.M. Chiptuning AB försålda produkten.

Svensk Bilprovning/svensk lag:

Flera av T.M. Chiptuning AB produkter är framtagna och avsedda för sport- och tävlingsbruk, vilket i vissa fall kan innebära att bilen,

efter montering av T.M. Chiptuning AB produkter, inte längre lagligen kan framföras på allmän väg. 

Det åligger köparen att kontrollera sitt fordons laglighet samt att vidta och bekosta nödvändiga åtgärder.

Cookies:

En cookie är en textfil som skickas från vår hemsideleverantörs webbserver och som sparas av din webbläsare. 

Det finns två typer av cookies: sådana som lagras en längre tid på din dator och sådana som försvinner när du stänger ner din webbläsare (så kallade sessioncookies).

Så använder T.M.Chiptuning AB cookies:

Vi använder sessionscookies för att kunna spara produkter/fordonsval i varukorgen mellan olika sidvisningar.

Vi använder också cookies för att underlätta analys av trafik och köphistorik på vår sajt.

Så kan du undvika cookies: Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera cookies manuellt från din hårddisk när som helst.

Väljer du att inte acceptera cookies kan du fortfarande besöka vår sajt men utan möjlighet att genomföra köp.

Du behöver inte godkänna eller använda cookies för att titta på produkter och få prisinformation, men för att genomföra köp krävs det att du accepterar sessionscookies.

Personuppgifter:

Den nya personuppgiftslagen GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare personuppgiftslagen vilket bland annat ställer hårdare krav på hanteringen av personuppgifter.

Det betyder att din personliga integritet och dina rättigheter stärks, men fodrar också nya regelverk för organisationer som behandlar personuppgifter.

Den nya dataskyddsförordningen gäller alla organisationer och branscher som hanterar personlig eller känslig information om sina anställda, kunder, klienter mm. 

För T.M. Chiptuning AB är det viktigt att våra kunder, leverantörer och intressenter känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar uppgifterna. 

Kundens uppgifter lagras i var enskild order som görs.

De uppgifter som lagras är namn, adress, postnummer, ort, mobilnummer, e-postadress, IP-adress, eventuell företagstillhörighet och eventuellt intresse i vårt erbjudande.

Vi kan när som helst ta bort uppgifterna på kunds begäran, både som kundkonto och i vårt bokföringsprogram.

Allt som behövs är att kunden skickar ett E-post meddelande till info@tmchiptuning.comoch begär detta.

Efter att det är gjort så kan ingen historik hämtas om kundens tidigare ordrar och vi har ingen data kvar om kunden.

Kundens uppgifter lämnas endast över till speditör för att möjliggöra leverans till kunden.

T.M. Chiptuning AB säljer aldrig kundens uppgifter till annonsföretag eller liknande. Kunder till oss på T.M. Chiptuning AB kan vara säkra på att Era kunduppgifter kommer inte ut till tredjepart.

Vi delar inte heller med oss av vad kunden köpt av oss till någon annan än våran kund. 

När kunden lägger en beställning kan kunden välja om han vill läggas till sin E-postadress i vårt nyhetsbrev. 

Kunden kan när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet genom att skicka oss ett E-post meddelande till info@tmchiptuning.com och begära detta.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Kontakta oss på adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är T.M. Chiptuning AB, org. nr. 556730-7847, Bräckeliden 55, 471 72 Hjälteby, 0303-44 00 00, www.tmchiptuning.com, info@tmchiptuning.com

Category no. 5